Click on the slide!

โรงพยาบาลบางระกำ   "ให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป จันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30 น.-16.30 น." 

Click on the slide!

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางระกำ

  นายแพทย์ ภูวดล พลพวก  

Click on the slide!

บริการด้านการตรวจรักษา ด้านจักษุ

บริการตรวจตา สายตา ต้อเนื้อ ต้อกระจก ต้อหิน

Click on the slide!

เจ็บป่วย อุบัติเหตุ ฉุกเฉิน โทรสายด่วน 1669

Frontpage Slideshow (version 2.0.0) - Copyright © 2006-2008 by JoomlaWorks

โรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดฉับพลัน

พิมพ์
PDF
โรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดฉับพลัน (Heart attacks) 


 
          โรค heart attack หรือ โรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด
 หรือ โรคหลอดเลือดโคโรนารีอุดตัน เกิดขึ้นเมื่อมีการอุดตันหลอด
 
เลือดโคโรนารี ซึ่งนำเลือดไปเลี้ยงเซลล์กล้ามเนื้อหัวใจ  ทำให้กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดและอาจถึงแก่ชีวิต

นานาสาระของโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด (Heart attacks)

ในประเทศอังกฤษมีผู้ป่วยด้วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดใหม่ประมาณ 111,000 ต่อปี โดยพบบ่อยในผู้สูงอายุและในผู้ชายมากกว่าผู้หญิง ปัจจัยเสี่ยงของโรคได้แก่
 • การสูบบุหรี่
 • ภาวะโคเลสเตอรอลในเลือดสูง
 • เบาหวาน
 • ความดันโลหิตสูง
 • มีประวัติโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดในครอบครัว
 • ขาดการออกกำลังกาย
 • ภาวะโรคอ้วน
 • ดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์มากเกินไป
วิดีโอ "โรคหลอดเลืิอดหัวใจอุดตัน เกิดขึ้นได้อย่างไร?"
 
 
 
 
 
อาการของผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด

ผู้ป่วยจะมีอาการปวดที่บริเวณกลางหน้าอก โดยจะรู้สึกแน่นแน่น คล้ายหัวใจถูกบีบรัด หรือมีอาการจุกแน่นท้องคล้ายอาหารไม่ย่อย ในบางครั้งอาจมีอาการมากจนหมดสติได้ อาการอื่นๆได้แก่
 • อาการปวดซึ่งร้าวไปที่ กราม คอ แขน หลัง หรือลงไปที่ลิ้นปี่
 • เหงื่อออก ใจสั่น
 • เวียนศีรษะ
 • คลื่นไส้อาเจียน
โดยในผู้ป่วยสูงอายุและเบาหวานอาจจะมีอาการดังกล่าวไม่ชัดเจน

โรคนี้ถือว่าเป็นภาวะฉุกเฉิน ต้องได้รับการรักษาอย่างทันท่วงที
ภาวะแทรกซ้อนของโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด

ในระยะ 2-3 วันแรกหลังกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดไปเลี้ยง หัวใจอาจเต้นผิดจังหวะ หรือเกิดการเจ็บหน้าอกได้ใหม่ นอกจากนี้กล้ามเนื้อหัวใจที่ตายยังทำให้ความสามารถในการสูบฉีดเลือดไปเลี้ยงทั่วร่างกายทำได้ลดลง ทำให้อวัยวะต่างๆได้รับเลือดไปเลี้ยงไม่เพียงพอ เรียกภาวะดังกล่าวว่า โรคหัวใจวาย (heart failure) ยิ่งบริเวณที่กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดมาก โอกาสในการเกิดโรคหัวใจวายยิ่งเพิ่มขึ้น

บางคร้งผู้ป่วยอาจเกิดภาวะซึมเศร้าหลังเกิดโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน เนื่องจากความกังวลจากตัวโรคและการฟื้นตัวจากโรค ภาวะแทรกซ้อนอื่นๆที่พบไม่บ่อย ได้แก่ การเกิดการอุดตันของเส้นเลือดที่ไปเลี้ยงปอด กล้ามเนื้อหัวใจทะลุ เยื้อหุ้มหัวใจอักเสบ การโป่งพองของกล้ามเนื้อหัวใจ (aneurysm)

สาเหตุ 

สาเหตุหลักได้แก่ ภาวะ atherosclerosis ซึ่งเกิดขึ้นเมื่อมีการสะสมของไขมันใต้ผนังหลอดเลือดโคโรนารีจนทำให้หลอดเลือดมีขนาดเล็กลง เมื่อผนังของหลอดเลือดโคโรนารีเกิดการฉีกขาด ทำให้เกิดก้อนเลือดอุดตันหลอดเลือดโคโรนารีทั้งหมด และเกิดโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดตามมา

การวินิจฉัยโรค

สามารถทำได้โดยอาศัยการ
 • การตรวจร่างกาย
 • การตรวจเลือดซึ่งจะทำให้ทราบว่ากล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดไปเลี้ยงมากเท่าไร
 • การตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ
 • การสวนหลอดเลือดโคโรนารี (coronary angiogram) ซึ่งทำโดยการฉีดสีเข้าไปในหลอดเลือดโคโรนารี
 • การตรวจ echocardiogram
การรักษา

ผู้ป่วยจำเป็นต้องได้รับการรักษาภายในโรงพยาบาลให้เร็วที่สุด ควรได้รับ  aspirin (ถ้าไม่มีข้อห้าม)  เนื่องจาก aspirin ช่วยลดการอุดตันของหลอดเลือดโคโรนารีได้เป็นอย่างดี ควรได้รับ oxygen และยาแก้ปวด  ในบางครั้งผู้ป่วยอาจเกิดหัวใจเต้นผิดจังหวะที่เรียกว่า ventricular fibrillation และต้องได้รับการ ช้อคไฟฟ้า (cardiac defibrillation)

การรักษาภายในโรงพยาบาล   

การเปิดหลอดเลือดโคโรนารี มีการรักษาหลัก 2 วิธีได้แก่

การใช้ยาสลายลิ่มเลือด (thrombolysis) ยาสลายลิ่มเลือดจะไปสลายลิ่มเลือดที่อุดตันหลอดเลือดโคโรนารี ทำให้เลือดสามารถไปเลี้ยงเซลล์กล้ามเนื้อหัวใจได้ตามปกติ อย่างไรก็ตามยาสลายลิ่มเลือดทำให้เพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดเลือดออกได้ง่าย ทำให้ไม่สามารถให้ในผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดเลือดออกง่าย เช่นในผู้ป่วยภายหลังการผ่าตัดใหม่ๆ

- การสวนหลอดเลือดหัวใจ (coronary angioplasty) โดยใช้บอลลูน ไปเปิดหลอดเลือดโคโรนารี ทำให้เลือดสามารถไปเลี้ยงเซลล์กล้ามเนื้อหัวใจได้ตามปกติ ในบางครั้งแพทย์อาจใช้ขดลวด ที่เรียกว่า stent ไปถ่างหลอดเลือดโคโรนารีไว้ภายหลังการทำบอลลูน

การรักษาภายหลังกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด

ภายหลังการเกิดกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด ผู้ป่วยจำเป็นต้องทานยาอย่างต่อเนื่องเพื่อป้องกันการกลับเป็นซ้ำ ยาที่ช่วยป้องกันการกลับเป็นซ้ำได้แก่ ยาต้านเกล็ดเลือด เช่น ยาแอสไพริน หรือ clopidogrel ยาลดไขมันกลุ่ม statin ยากลุ่ม angiotensin-converting enzyme inhibitors และยากลุ่ม beta-blocker และในบางครั้งอาจได้รับยากลุ่ม fish oil

นอกจากการใช้ยาเพื่อการป้องกันการกลับเป็นซ้ำ การทำกายภาพฟื้นฟูหัวใจที่เรียกว่า cardiac rehabilitation program 11-16 ครั้งต่อเนื่องกัน สามารถทำให้หัวใจทำงานได้ดีขึ้น
 
การป้องกัน

เราสามารถลดความเสี่ยงในการเกิดโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดได้โดย
 • ไม่สูบบุหรี่
 • ควบคุมน้ำหนักตัวไม่ให้โรคอ้วน
 • ออกกำลังกายสม่ำเสมอ อย่างน้อยวันละ 30 นาที และอย่างน้อย 5 วันต่อสัปดาห์
 • ทานอาหารที่มี ไขมันต่ำ และมี fiber สูง
 • ไม่ดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ มากเกินไป (ไม่เกิน 4 ยูนิตต่อวัน และ 3 ยูนิตต่อวัน ในผู้ชายและผู้หญิง ตามลำดับ)
 
ขอบคุณบทความดีๆจาก : http://www.bupa.co.th