Click on the slide!

โรงพยาบาลบางระกำ   "ให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป จันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30 น.-16.30 น." 

Click on the slide!

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางระกำ

  นายแพทย์ ภูวดล พลพวก  

Click on the slide!

บริการด้านการตรวจรักษา ด้านจักษุ

บริการตรวจตา สายตา ต้อเนื้อ ต้อกระจก ต้อหิน

Click on the slide!

เจ็บป่วย อุบัติเหตุ ฉุกเฉิน โทรสายด่วน 1669

Frontpage Slideshow (version 2.0.0) - Copyright © 2006-2008 by JoomlaWorks

ยินดีต้อนรับ, ผู้เยี่ยมชม
กรุณา เข้าสู่ระบบ หรือ ลงทะเบียน.    ลืมรหัสผ่าน?
รับสมัคร พยาบาลวิชาชีพและนายช่างเทคนิค (1 viewing) (1) ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม
ข่าวการรับสมัครงาน
Go to bottom รายการถูกบันทึก: 0
หัวข้อ : รับสมัคร พยาบาลวิชาชีพและนายช่างเทคนิค
#583
รับสมัคร พยาบาลวิชาชีพและนายช่างเทคนิค 8 ปี, 2 เดือน ก่อน กรรม: 0  
โรงพยาบาลบางระกำ มีความประสงค์รับสมัครบุคคล เพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวและขึ้นบัญชีไว้ใน

ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ และ นายช่างเทคนิค ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข

การจ่ายเงินบำรุงเพื่อเป็นค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวหรือลูกจ้างรายคาบ ของหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

พ.ศ.2545 ลงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2545 จึงขอประกาศรับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ดังรายละเอียดต่อไปนี้


ตำแหน่งที่จะคัดเลือก

พยาบาลวิชาชีพ

อัตราค่าจ้าง เดือนละ 11,230.- บาท

ค่าตอบแทนปรับตามระเบียบกระทรวงสาธารณสุข

ผ่านประเมิน 6 เดือน เดือนละ 11,760.- บาทหรือ

นายช่างเทคนิค

อัตราค่าจ้าง เดือนละ 8,146.- บาท

ค่าตอบแทนปรับตามระเบียบกระทรวงสาธารณสุข

ผ่านประเมิน 6 เดือน เดือนละ 8,596.- บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

พยาบาลวิชาชีพ

- ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชาการพยาบาลศาสตร์

และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสาขาการพยาบาลชั้นหนึ่ง หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง

- อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันปิดรับสมัคร

- เพศชาย ต้องผ่านการเกณ์ทหารแล้ว

นายช่างเทคนิค

- ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่ทเียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชาช่างกำลังไฟฟ้า

สาขาวิชาอิเล็คทรอนิกส์ ช่างอุปกรณ์การแพทย์ หรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งหรือหลายสาขาวิชาดังกล่าว

- เพศชาย อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันปิดรับสมัคร

- ต้องผ่านการเกณ์ทหารแล้วการรับสมัคร


ให้ผู้ประสงค์สมัครเข้ารับการคัดเลือก ขอรับและยื่นใบสมัครได้ที่ กลุ่มงานการจัดการ โรงพยาบาลบางระกำ

ระหว่างวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 ถึง 16 สิงหาคม 2556 ในวันและเวลาราชการ

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม bkh.plkhealth.go.th/bkh2/information/พ...ทคนิค.pdf
admin (ผู้ดูแลระบบ)
ผู้ดูแลระบบ
กระทู้: 303
graphgraph
สมาชิกที่ไม่ได้ออนไลน์ Click here to see the profile of this user
การบันทึก การบันทึก  
 
Last Edit: 2013/07/26 08:15 By admin.
 
The administrator has disabled public write access.  
#585
Re:รับสมัคร พยาบาลวิชาชีพและนายช่างเทคนิค 8 ปี, 1 เดือน ก่อน กรรม: 0  
ตามที่โรงพยาบาลบางระกำ ได้รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ และนายช่างเทคนิค

ตามประกาศรับสมัครลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2556 นั้น โรงพยาบาลบางระกำ ขอประกาศราชชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือก

วัน เวลา และสถานที่สอบคัดเลือก ดังนี้


1. รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ

ตำแหน่ง นายช่างเทคนิค

1.1 นายอรรคพล ทิพบุญทอง
1.2 นายณัฐพร กล้าหาญ

ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ

- ไม่มีผู้สมัคร -


2. หลักสูตร วิธีการสอบ วัน วเลาและสถานที่สอบ

สอบ วันที่ 27 สิงหาคม 2556

9.00 น. - 11.00 น. สอบข้อเขียน คะแนนเต็ม 100 คะแนน

ปฏิบัติ คะแนนเต็ม 100 คะแนน

11.00 น. -12.00 น. สอบสัมภาษณ์ คะแนนเต็ม 100 คะแนน


สถานที่สอบ ณ ห้องสมุด โรงพยาบาลบางระกำ

3. เกณฑ์การตัดสิน

ผู้สอบผ่าน ต้องทำคะแนนได้ไม่ต่ำกว่า 70% ในแต่ละวิชาที่สอบ โดยจะขึ้นบัญชีผู็สอบผ่านเรียงลำดับคะแนน

และเมื่อโรงพยาบาลบางระกำมีความจำเป็นต้องจ้างบุคคลเพื่อปฏิบัติงาน โรงพยาบาลบางระกำจะเรียกตัวมาปฏิบัติงานตามลำดับ


บัญชีผู้สอบผ่านการสอบคัดเลือก จะใช้ได้จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2557 หรือเมื่อมีการประกาศสอบใหม่


4. ประกาศผลสอบ วันที่ 29 สิงหาคม 2556 เวลา 14.00 น.
admin (ผู้ดูแลระบบ)
ผู้ดูแลระบบ
กระทู้: 303
graphgraph
สมาชิกที่ไม่ได้ออนไลน์ Click here to see the profile of this user
การบันทึก การบันทึก  
 
Last Edit: 2013/08/23 15:18 By admin.
 
The administrator has disabled public write access.  
Go to top