Click on the slide!

โรงพยาบาลบางระกำ   "ให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป จันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30 น.-16.30 น." 

Click on the slide!

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางระกำ

  นายแพทย์ ภูวดล พลพวก  

Click on the slide!

บริการด้านการตรวจรักษา ด้านจักษุ

บริการตรวจตา สายตา ต้อเนื้อ ต้อกระจก ต้อหิน

Click on the slide!

เจ็บป่วย อุบัติเหตุ ฉุกเฉิน โทรสายด่วน 1669

Frontpage Slideshow (version 2.0.0) - Copyright © 2006-2008 by JoomlaWorks
เลือกหมวดที่ต้องการ Print Email
เอกสารประกอบการประชุม ปี 56
เอกสารประกอบการประชุม ปี 56เอกสารประกอบการประชุม อบรม วิชาการต่างๆ ปี 56
เอกสารประกอบการประชุม ปี 60
เอกสารประกอบการประชุม ปี 60
เอกสารประกอบการประชุม ปี 55
เอกสารประกอบการประชุม ปี 55เอกสารประกอบการประชุมในเรื่องต่างๆ ของ ปี งบประมาณ 55 
เอกสารประกอบการประชุม ปี 54
เอกสารประกอบการประชุม ปี 54เอกสารประกอบการประชุมในเรื่องต่างๆ
เอกสารวิชาการ
เอกสารวิชาการเอกสารวิชาการ ความรู้ในด้านการทำงาน
ความรู้ทั่วไป
ความรู้ทั่วไปความรู้ ในเรื่องต่างๆที่คิดว่ามันมีประโยชน์ในการดำเนินชีวิต