โรงพยาบาลบางระกำ + Bangrakam Hospital
055-371168 หรือ 055-371170


รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ประกาศโรงพยาบาลบางระกำ

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน

ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้

........................................................ตามประกาศโรงพยาบาลบางระกำ ลงวันที่ 22 ธันวาคม 2564

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน

ตำแหน่ง และจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกความรู้ความสามารถ

ทักษะ และสมรถนะ ในวันที่ 20 มกราคม 2565 นั้น

บัดนี้การรับสมัครได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ

เข้ารับการสอบคัดเลือก ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรถนะ ดังนี้

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกพนักงานช่วยเหลือคนไข้

วัน เวลา และสถานที่รับคัดเลือก

สอบสัมภาษณ์ใน วันที่ 27 มกราคม 2564 ตั้งแต่เวลา 9.00 น. เป็นต้นไป

ณ ห้องประชุมศิริมงคล อาคารผู้ป่วยนอก ชั้น 2 โรงพยาบาลบางระกำ

ประกาศขึ้นบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือก

วันที่ 31 มกราคม 2565


ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.bkhospital.go.th/bkh2 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข

055371168 หรือ 0834107284 ในวันและเวลาราชการ

อ่านรายละเอียด รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ Download เอกสาร