โรงพยาบาลบางระกำ + Bangrakam Hospital
055-371168 หรือ 055-371170


รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรถนะ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป

โรงพยาบาลบางระกำ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรถนะ (ครั้งที่ 1)

กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรถนะ (ครั้งที่ 1)
........................................................ตามประกาศสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2564

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข

ในตำแหน่ง พนักงานประจำตึก สามารถอ่านรายละเอียดตามเอกสารแนบนี้


อ่านรายละเอียด รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรถนะ (ครั้งที่ 1) Download เอกสาร