โรงพยาบาลบางระกำ + Bangrakam Hospital
055-371168 หรือ 055-371170


ประกาศรายชื่อผู้ได้รัลคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ประกาศโรงพยาบาลบางระกำ

เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ได้รัลคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน

ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้

........................................................ตามประกาศโรงพยาบาลบางระกำ ลงวันที่ 22 ธันวาคม 2564

ได้รับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ในตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้

จำนวน 1 อัตรา และได้ดำเนินการสอบคัดเลือกไปเมื่อวันที่ 27 มกราคม 2565 นั้น

โรงพยาบาลบางระกำ จึงขอประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นลููกจ้างชั่วคราวรายเดือน

ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ ดังนี้

1. นางสาวนิกษ์นิภา ฟักทอง

2.นางสาววิภารัตน์ คล้ายแก้ว

3.นางสาวเบญจวรรณ คัดเชียงแสน

จึงขอให้ผู้ได้รับการคัดเลือกลำดับที่ 1 มารายงานตัวเพื่อปฏิบัติงาน

ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 8.30 น. ณ กลุ่มงานบริหารทั่วไป

โรงพยาบาลบางระกำ หากไม่มารายงานตัวตามกำหนด ถือว่าสละสิทธิ์ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.bkhospital.go.th/bkh2 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข

055371168 หรือ 0834107284 ในวันและเวลาราชการ