โรงพยาบาลบางระกำ + Bangrakam Hospital
055-371168 หรือ 055-371170


รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถครั้งที่ 1 พนักงานกระทรวงสาธารณสุขประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป

โรงพยาบาลบางระกำ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก

เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรถนะ ครั้งที่ 1 และ

มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรถนะ ครั้งที่ 2
........................................................ตามประกาศสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2564

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป

โดยดำเนินการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรถนะ ครั้งที่ 1

เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2565 ไปแล้วนั้น

จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรถนะ ครั้งที่ 1

และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรถนะ ครั้งที่ 2

ตามเอกสารแนบนี้


อ่านรายละเอียด รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรถนะ ครั้งที่ 2 Download เอกสาร