โรงพยาบาลบางระกำ + Bangrakam Hospital
055-371168 หรือ 055-371170


ข่าวสารโรงพยาบาลบางระกำ


3-4 สิงหาคม 2565
ทีมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตอำเภอ (พชอ.) พิมาย จ.นครราชสิมา เข้าศึกษาดูงาน การรักษาโรคเบาหวานแบบไม่ต้องใช้ยาและการดำเนินงานโรงเรียนเบาหวานภูวดลโมเดล ที่โรงแรมท๊อปแลนด์ (วันที่ 3 ส.ค.65) และ ที่ รพ.บางระกำ (วันที่ 4 ส.ค.65) โดยมีทีมจากโรงเรียนเบาหวานภูวดลโมเดล ให้การต้อนรับและแลกเปลี่ยน เรียนรู้ประสบการณ์ในการดำเนินงาน
#โรงเรียนเบาหวานภูวดลโมเดล #โรงพยาบาลบางระกำอ่านข่าวนี้เพิ่มเติมที่ Facebook