โรงพยาบาลบางระกำ + Bangrakam Hospital
055-371168 หรือ 055-371170


ข่าวสารโรงพยาบาลบางระกำ


เนื่องในโอกาส พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระพรมราชินีนาถ พระพบรมราชชนนีพันปีหลวง ๙๐ พรรษา
วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕
ขอพระองค์ "ทรงพระเจริญ"

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง โรงพยาบาลบางระกำพิษณุโลกอ่านข่าวนี้เพิ่มเติมที่ Facebook