โรงพยาบาลบางระกำ + Bangrakam Hospital
055-371168 หรือ 055-371170


ข่าวสารโรงพยาบาลบางระกำ


ประกาศรับสมัครงาน ลูกจ้างเหมารายวัน
ตำแหน่ง : พนักงานคนสวนและอาคารสถานที่ 2 อัตรา
ติดต่อสมัครงานได้ที่ เจ้าหน้าที่งานธุรการ กลุ่มงานบริหารโรงพยาบาลบางระกำ ในเวลาราชการ หรือติดต่อได้ผ่านทางเบอร์โทรศัพท์
055-371-170 ต่อ 101 (ในเวลาราชการ 8.30 น.-16.30 น)
#อ่านรายละเอียดงานได้ในเอกสารที่อยู่ด้านล่างครับอ่านข่าวนี้เพิ่มเติมที่ Facebook