โรงพยาบาลบางระกำ + Bangrakam Hospital
055-371168 หรือ 055-371170


ติดต่อ


ชื่อโรงพยาบาล : โรงพยาบาลบางระกำ
           ที่อยู่ : 1/3 หมู่ 7 ตำบลบางระกำ  อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก รหัสไปรษณีย์ 65140


   เจ้าของ/ต้นสังกัด  


           สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข


   ลักษณะบริการ            จำนวนเตียงผู้ป่วยใน (ไม่รวมเตียงทารกคลอดปกติ) :   50 เตียง / ให้บริการจริง 57 เตียงระดับของการให้บริการ :  ทุติยภูมิ (ระดับ F2)


ผู้ประสานงานชื่อ นางเดือนรุ่ง อุ่นใจดี   
ตำแหน่ง  หัวหน้ากลุ่มการพยาบาล 


โทรศัพท์  055371168 , 055371170     


โทรสาร   0-5537-1176  


E-mail: bk11252@gmail.com