โรงพยาบาลบางระกำ + Bangrakam Hospital
055-371168 หรือ 055-371170


ประกาศเผยแพร่แผนซื้อจ้างครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้าง ด้วยเงินบริจาค รพ. ประจำปีงบประมาณ 2565 ปรับแผนครึ่งปีหลังประกาศโรงพยาบาลบางระกำ

เรื่อง เผยแพร่แผนซื้อจ้างครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้าง ด้วยเงินบริจาค รพ.บางระกำ ปี พ.ศ.2565 (ปรับแผนครึ่งปีหลัง)


........................................................รายงานผลการอนุมัติแผนซื้อจ้างครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้าง ด้วยเงินบริจาค รพ.บางระกำ ปี พ.ศ.2565 แผนดำเนินการจัดหาพัสดุ ปีงบประมาณ 2565


(ปรับแผนครึ่งปีหลัง) 


อ่านเอกสาร รายงานผลการอนุมัติแผนซื้อจ้างหมวดอื่น  ด้วยเงินบริจาค รพ.บางระกำ ปี พ.ศ.2565 Download


มีไฟล์แนบ แผนซื้อจ้าง6เดือนหลังปี2565_4.pdf
คลิกที่นี้เพื่อดาวน์โหลดไฟล์ PDF