โรงพยาบาลบางระกำ + Bangrakam Hospital
055-371168 หรือ 055-371170


ข่าวสารโรงพยาบาลบางระกำ


16 สิงหาคม 2565 // 13.30 น.
ณ ห้องประชุมศิริมงคล รพ.บางระกำ
จัดประชุมคณะกรรมการประสานงาน สาธารณสุขอำเภอบางระกำ (คปสอ.) ครั้งที่ 3/2565 นำโดย นพ.ภูวดล พลพวก ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางระกำ เป็นประธานในการประชุมคปสอ.บางระกำ พร้อมด้วย นายวิเชียร มีบุญล้ำ สาธารณสุขอำเภอบางระกำ และคณะเจ้าหน้าที่ คปสอ.บางระกำ เข้าร่วมประชุมเพื่อปรึกษา หารือ และเสนอแนะแนวทางในวาระการประชุมต่างๆ ในวันนี้ครับอ่านข่าวนี้เพิ่มเติมที่ Facebook