โรงพยาบาลบางระกำ + Bangrakam Hospital
055-371168 หรือ 055-371170


ข่าวสารโรงพยาบาลบางระกำ


โรงพยาบาลบางระกำ ขอประชาสันพันธ์ให้ท่านผู้รับบริการทุกท่านได้ทราบครับ

เนื่องจากโรงพยาบาลบางระกำของเรามีความจำเป็นในการ "#ยืนยันตัวตนบุคคล" ที่จะเข้ารับบริการของโรงพยาบาล

ทางโรงพยาบาลจึงขอประชาสัมพันธ์ให้ ประชาชนที่จะรับบริการของโรงพยาบาลบางระกำนำ "#บัตรประชาชนแบบSmartCard" ติดตัวมาด้วยทุกครั้งนะครับ

**ในกรณีที่เป็น เด็กที่ยังไม่มีบัตรประชาชน ให้นำ #สำเนาสูติบัตรและบัตรประชาชนของผู้ปกครอง มาด้วยทุกครั้งครับ**อ่านข่าวนี้เพิ่มเติมที่ Facebook